Pain free event ticketing. Learn More    

Dogadzaj mojej żonie
Event

Dogadzaj mojej żonie

Where

The Parks Centre, 46 Cowan St, Angle Park, SA 5010, Australia

When

Saturday, 17 March, 2018 at 5pm
Sunday, 18 March, 2018 at 3pm

About Dogadzaj mojej żonie

Do czego posunie się mężczyzna, aby dogodzić kochanej kobiecie? Lodówka turystyczna na romantyczny piknik we dwoje, kolekcja kompaktów, luksusowe wieczne pióro, kolacja przy świecach, podróż zagraniczna... Kobieta obsypywana prezentami to kobieta zadowolona. Zadowolona żona to spokój w domu, brak pytań i... większa swoboda dla męża. Oskar nakłania Karola do obsypywania żony prezentami. Czy intencje Oskara są do końca bezinteresowne? Czyją żonę ma rozpieszczać Karol?
Polski Teatr Stary zaprasza na doskonałą komedię René Heinersdorffa „Dogadzaj mojej żonie”. Zaskakujące zwroty akcji, błyskotliwe dialogii i wyraziste postacie zachwycą tradycyjne jak i bardziej postępowe komediowe gusty.

What will the man do to satisfy the beloved woman? A tourist fridge for a romantic picnic for two, a collection of compacts, a luxurious fountain pen, a candlelit dinner, a trip abroad ... A woman smothered with presents is a satisfied woman. Satisfied wife is the peace at home, no questions and ... greater freedom for her husband. Oscar urges Karol to overwhelm his wife with gifts. Are Oskar's intentions completely unselfish? Whose wife should Karol spoil?
The Polish Theatre “Stary” presents the excellent comedy of René Heinersdorff "Spoil my wife." Surprising twists, brilliant dialogues and expressive characters will delight traditional and more progressive comedic tastes.

^plus booking fee

Event Location: The Parks Centre, 46 Cowan St
Angle Park, SA 5010, Australia